Biyo Enerji 1

BİOENERJİ NEDİR?

Bioenerji, dualar, esmalar, ayet ve surelerle yapılan şifa çalışmasıdır. Ayet ve surelerin enerjilerini, uygulama yaparken karşı tarafa pozitif enerji olarak aktarmak ve negatif enerjileri çekmek diyebiliriz.

İşte bioenerji uygulamak evrenin şifa kanalıyla aynı frekansta olmak gibidir. Olumlu etkisinİ duyumsamamız kaçınılmazdır. Çünkü böyle bir niyet öz gücümüzü farketmemize , saf mutluluk, huzur, sevgi, güven, yaratıcılık, başarı vs.. doğuştan sahip olduğumuz kaynakların güçlenmesine vesile olur. Böylece, bu enerjinin fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel tüm bedenlerimize iyilik getirdiğini deneyimleriz.

Peygamberlerden ve en son bizim Peygamberimiz Hz Muhammed (sav), ve Peygamber efendimizden mirasçıları olan Allah dostlarına, Evliyahullah ve Evliyahullah’ın aracılığı ile bazı özel insanlara verilen özel bir ilimdir. Eskilerin tabiri ile ocak kabul edilen elden ele geçen özel çalışma uygulamalarıdır.

Peygamberlerin bu konularda ki mücadele ve çalışmalarını yani onlara özel ilimlerini hemen hemen herkes bilir. Mesela Musa a.s sihirbazlarla mücadele ve onların yaptığı sihirleri , büyüleri etkisiz hale getirmesi. Süleyman a.s Cinlere hükmetmesi ve İsa a.s eliyle dokunarak tedavi etmesi. Peygamberimiz Hz Muhammed a.s ise tüm ilimler şifalar vardır ve mirasçıları aracılığı ile dualar ayetler, esmalar ile insanlar hem ruhsal, hem bedensel şifalanmaktadır.

 

HANGİ DURUMLARDA ŞİFA UYGULAMASI YAPILIR?

Ruhsal sıkıntısı olanlar, vesveseli davranışlar, evhamlı olanlar, panik atağı olan insanlar, asabi davranışları olan ve psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler rahatlıkla şifa enerjisi yaptırabilirler.

Ayrıca bedeninde rahatsızlığı olanlar mesela, mide, kalp, dolaşım sistemi, prostat, kadın hastalıkları, migren , sırt boyun ağrıları , bölgesel ağrılar, kanser hastalarında ağrıların hafiflemesi, eklem ağrıları, MS, sara hastaları, şeker hastaları vs. olarak sıralayabiliriz.

Yani bir çok hastalıklarda yardımcı alternatif tıp olarak günümüzde de bir çok ülkede uygulandığı ve artık ülkemiz de yavaş yavaş insanların rağbet ettiği doğal şifa enerji çalışmaları uygulanmaktadır.

Yalnızca kendinize değil, başkaları için de kullanabileceğiniz enerji konusunda iyilik getiren şey kişiler değil, enerjnin kendisidir. Bazen iyileştiren, bazen de zor bir süreci kolaylaştırmaya yarayan bioenerji uygulayıcıların değeri bu enerjiye kanal olma niyetleridir. Bu niyet, başkalarının iyiliğine vesile olurken kullanıcının da şifalanmasını sağlar.

Bioenerji tedavisi, 18.000 (onsekizbin) yıl önce Orta Asya coğrafyasında, Tibet bölgesinde, Eski Şaman Türklerinin başlattığı, daha sonra Doğu Asya’ya, Çin’e, Hindistan’a, Japonya’ya ve Rusya’ya, uzun yıllar sonra da Mısır’a, Yunanistan’a ve Roma’ya ulaşmış bir tedavi yöntemidir. Geçtiğimiz yıllarda da Avrupa ve Amerika’da uygulanmaya başlanmıştır. Çin Tıbbında CHİ (Çi – Yaşam Enerjisi), Tibet ve Hindistan Tıbbında da “PRANA” deniliyor.

İnsan sağlığı üç temel unsurdan oluşur. Ruh – beden – zihin. Bu üç unsurdan biri bozulunca diğerleri de olumsuz etkilenir. Bioenerji şifası bedenin, zihnin ve ruhun şifalanmasını sağlayan yedi frekansları kullanan, çoğu zaman değiştirici bir deneydir.

BİOENERJİYLE ŞİFA BULAN YA DA ŞİFA BULMA YOLUNA GİREN HASTALIKLAR:

  • Bel ve boyun fıtığı – kronik baş ağrıları – migren – kas ağrıları – romatizmal ağrılar – eklem ağrıları – düşük ve yüksek tansiyon – tümör
  • Guatr – troid bezleri rahatsızlıkları – hormonal bozukluklar – kısmi felç
  • Organ rahatsızlıkları – korku – uykusuzluk -depresyon – şizofreni – epilepsi – multiple skleroz ( MS ) – atrofi – prostat – kanser – kalp rahatsızlıkları vs…

Bioenerji seansında hastaya, şifacı tarafından pozitif enerji akımı yüklenir. Pozitif enerji yüklenmeye başlandığında, vücutta bulunan negatif enerji, hastanın kol ve ellerinden ve bacaklarından dışarıya atılır. Böylelikle hasta ve vücudu balans yani akord olur.

Bionerji, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını hızlandırır, metabolizmayı düzenler ve hızlandırır, kronik yorgunluğu ortadan kaldırır, ruhsal durumu düzenler, her türlü ağrılarda etkilidir.

AURA NEDİR:

Vücudumuzu çevreleyen ve bizi zararlı akımlardan koruyan, bedenimizin enerji koruyucusuna Aura denir. 7 katmandan oluşur. Sağlıklı bir Aura 2 ya da 2.5 metre yarı çapındadır.

Üzüntülerimiz ve mutluluklarımız,  ürettikleri pozitif veya negatif enerjilerini Auramıza yansıtır. Yani, mutluysak, Vücut, Zihin-Ruh-Beden üçgenini kullanarak pozitif enerji üretir ve Auramıza yansıtır. Böylece sağlıklı bir Auramız olur. Üzüntülüysek, Vücut yine Zihin-Ruh-Beden üçgenini kullanarak negatif enerji üretir ve Auramıza yansıtır. Bu da sağlıksız bir Aura oluşturur. Günümüz deyimiyle “Mod düşüklüğü”

Günümüz teknolojisi, vücudumuzun dışında bulunan Auramızı, “Kirlian fotoğrafçılığı” denilen, yüksek voltajlı bir elektro fotoğrafçılık ile görüntülemeyi başarmıştır.

ÇAKRA  NEDiR, NASIL ÇALIŞIR:

Çakra,  Sanskritçe de tekerlek veya disk anlamına gelir. Vücudumuzda 7 adet Ana Çakra vardır. 24 adet  de Tali Çakra vardır. Tali Çakralar eklem yerlerimizde bulunur. Çakraların her biri lotus çiçeğidir. Ön yüzleri pozitif, arka yüzleri negatiftir. Ayrıca vücutta 14 adet meridyen (enerji yolları), bu meridyenler üzerinde 400 adet, meridyenler dışında da 2000 adet civarında enerji noktaları bulunur.Evrende mevcut olan enerji, Auramıza ve Çakralarımıza geçiş yapar. Çakralarımız bu enerjiyi Tali Çakralara, ilgili salgı bezlerimize hormonlarımıza ve organlarımıza gönderir.

1 – KÖK ÇAKRASI :

Rengi kırmızıdır. Kuyruk sokumu da dediğimiz anüs ve cinsel organ arasında yer alır. Ana enerji ( Kundalini ) buradadır. Bu çakra, böbrek üstü bezlerini, üreme organını kontrol eder. Bu çakranın sağlıksız olması, yani kapalı olması, böbrek üstü bezlerinin rahatsızlıklarına, erkeklerde prostat, kadınlarda rahim hastalıklarına (adet düzensizlikleri, menapoz dönemlerinin sancılı geçmesi vs.), ruhsal bozukluklara ve aşırı yorgunluklara yol açar.

2 – GÖBEK ÇAKRASI (SAKRA ÇAKRA) :

Rengi turuncudur. Göbek deliğinin dört parmak altında, sakral bölgesi denilen yerde bulunur. Bu çakra, böbrekler, pankreas ve karaciğer organlarını kontrol eder. Bu çakranın sağlıksız olması, yani kapalı olması, böbrek, pankreas, karaciğer rahatsızlıklarına yol açar ve ruhsal bozukluklar da beraberinde gelir.

3 – MİDE ÇAKRASI (SOLAR PLEXUS) :

Rengi sarıdır. Göbek deliğinin üzerinde Solar Plexus denilen bölgede yer alır. Bu çakra önemli bir çakradır. Mide organını kontrol ettiği gibi, 1. ve 2. (Kök ve Göbek) çakralardaki yaşamsal arzu ve istekleri, yüksek enerjiye dönüştürüp üst çakralara gönderir. Ayrıca karaciğerin üst kısmı, pankreas ve dalak organlarını da kontrol eder. Bu çakranın sağlıksız olması yani kapalı olması, kontrol ettiği organlarda rahatsızlık ve ruhsal bozukluklar meydana gelir.

4 – KALP ÇAKRASI :

Rengi yeşildir. Göğüs kafesinin arasında yer alır. Kalp, timus bezi, göğüsler ve akciğerleri kontrol eder. Vücudumuzun üç alt ve üç üst çakrasını birleştirir. Sevgi enerjisiyle ilişkili olduğundan bedenimizin sevgi merkezidir. Bu çakranın sağlıksız olması, yani kapalı olması, kontrol ettiği organlarda rahatsızlıklar ve ruhsal bozukluklar meydana getirir.

5 – BOĞAZ ÇAKRASI (ADEM ELMASI) :

Rengi mavidir. Boyun kökünde, troid bezinin bulunduğu bölgede yer alır. Bu çakra, iletişim merkezimizdir. Kontrol ettiği organlar, troid bezleri, boyun, ağız (dil ve dişler), burun ve kollardır. Bu çakranın sağlıksız olması, yani kapalı olması, kontrol organlarda rahatsızlıklar, yüz ve cilt hastalıkları, baş ağrıları ve ruhsal bozukluklar meydana getirir.

6 – GÖZ ÇAKRASI (ALIN ÇAKRASI) :

Rengi laciverttir. Alın bölgesinin ortasında, iki kaş arasında yer alır. Bu çakra, hipofiz bezi, sol göz, kulaklar, burun ve sinir sistemini kontrol eder. Fiziksel görmenin yanında, sezgisel boyutta görme ile de ilgilidir. Bu çakranın sağlıksız olması, yani kapalı olması, sol göz rahatsızlığı, işitme kaybı, sinirsel bozukluklar (uykusuzluk, depresyon, konsantrasyon bozukluğu) kilo alma ve aşırı kilo verme rahatsızlıkları meydana getirir.

7- TAÇ ÇAKRASI (TEPE ÇAKRA) :

Rengi mordur. Kafatasının üst bölgesinde, bebeklerde bıngıldak dediğimiz yerde bulunur. Evrensel enerji ile bağlantı gerçekleştirir ve diğer çakralara iletir. Bu çakranın kontrol ettiği organlar, beyin, sağ göz, kaslar ve sinir sistemidir. Bu çakranın sağlıksız olması, yani kapalı olması, sağ göz rahatsızlığı, migren, baş dönmesi tümör kas ağrıları ve ruhsal bozukluklar meydana getirir.